Zemní práce

Provádíme celou škálu zemních prací - sejmutí ornice, kopání základů, inženýrských sítí, hloubení rýh, hloubení jam, přesun zeminy, přesun hmot, terénní úpravy, výkopové práce, nakládka zemin ... pomocí strojů UNC.
Hlavní výhodou smykového nakladače jsou malé rozměry, otáčení ve stísněných prostorech, vysoká variabilita.
Cena dopravy se liší v závislosti na vybraném vozidle, druhu přepravovaného materiálu a vzdálenosti.
V případě vašeho zájmů Vám zdarma předložíme nabídku přesně vyhovující Vašim požadavkům.